Vi är Sveriges ledande 
experter inom motivation

Vår plattform hjälper dig att kartlägga motivation på individ-, grupp och organisationsnivå. Vi utgår från den senaste motivationsforskningen.

Svensk forskning
bakom MyNeeds®

Vi är Sveriges ledande experter inom motivation.

Vi utgår från den mest aktuella motivationsforskningen I världen idag – Self Determination Theory.

Vi har vidareutvecklat och validerat metoden sedan 2011 och idag har över 17 000 personer gjort analysen. Forskningen bedrivs i samarbete med Malmö Universitet.

Inom kort lanseras boken om MyNeeds®:

Motiverad! Handbok i motivationsbaserat ledarskap.

 


Företag som arbetar aktivt med motivation har

0 %
Högre lönsamhet
0 %
Lägre frånvaro
0 %
Färre tillbud

Räkna ut er motivationsbrist

Gör en kostnadsfri mätning av er motivationsbrist och ta reda på hur ni
kan öka lönsamheten i ert bolag.

Räkna ut
0k
0r

Ert motivationsläckage är kr om året! Om ni aktivt arbetar med motivationen kan ni öka er omsättning med %. Registrera er kostnadsfritt på vår plattform och kom igång för endast 49kr i månaden per användare.

Kom igång idag!

Källa: Gallup

KUNSKAPSBANK

Vad är motivation?

Vad är skillnaden mellan personlighet och motivation?
Vi skulle kunna dela upp det i tre olika delar:

VAD

PERSONLIGHET
Det vi ser på utsidan.

HUR

VÄRDERINGAR
Hur vi är präglade

VARFÖR

MOTIVATION
Varför vi gör som vi gör