MyNeeds®
sedan 2011

Vi är Sveriges ledande experter inom
motivation. Vår metod har validerats av
över 17 000 personer.

Lästid ca. 3 minuter

Vårt team

Desiree Rova

Stockholm

Claes Strand

Stockholm

Manuel Timane

Stockholm

Roland Porter

Olofström

Klara Török

Stockholm

Pernilla Corizza

Eskilstuna

Caxton Njuki

Oxelösund

Ulrica Kollberg

Göteborg

Merlina Poljak Käll

Skövde

Monika Lövgren

Sundsvall

Jenny Persson

Sundsvall

Frida Mangen

Stockholm

R

Mia Kolmodin

Stockholm

Sofia Hedlund

Stockholm

Marianne Strindin

Stockholm

Björn Sandberg

Stockholm

Kicki Sjöblom

Göteborg

Gustav Allerth

Göteborg

Vår historia

“Varför gjorde jag sådär?” eller “varför gjorde de sådär?” är den ständigt återkommande frågan som vi människor vill ha svaret på. Vi försöker hitta enkla förklaringsmodeller för att förstå människors olika personligheter, allt från att tilldela dem olika färgkategorier till att bli benämnda som djur.

Vi människor är komplexa så det är inte så konstigt att det är en utmaning att försöka förstå människors beteenden och personligheter. Vi människor består av flera olika lager. Vi befinner oss på olika nivåer av kunskap och medvetenhet i vår personliga utveckling. Det är väldigt sällan som ett lager av människors kunskap matchar med en annan persons. Du lägger märke till det när du försöker förklara något som du tycker är självklart till en annan person som har svårt att relatera till vad du överhuvudtaget pratar om. 

Forskare inom psykologi har försökt besvara dessa frågor i över hundra år, men ändå inte riktigt lyckats nå hela vägen fram. Vi människor är oftast inte medvetna om vår egen omedvetenhet. På samma sätt kommer MyNeeds® ge dig en ny upplevelse. När du tar del av den information som vi förmedlar så kommer du att få nya insikter – insikter som ger dig en ny medvetenhet – men också ett nytt perspektiv att betrakta människor på. Att förstå människor handlar inte enbart om att förstå deras personlighet, utan också att förstå hur du på bästa sätt kan bemöta dem i en kommunikation där du kan nå dem. 

Insikten om våra sex psykologiska behov har hjälpt mig att förstå alla mina livsbeslut, vad som fått mig att må bra och dåligt, varför vissa relationer fungerat bättre än andra, varför jag trivdes bra på vissa jobb och inte på andra. Helt plötsligt fanns det en röd tråd i allt. Det var därför självklart att arbeta mot att utveckla ett verktyg som kunde mäta dessa behov. Resultatet var MyNeeds® som kom att vinna innovationspris hos Vinnova 2013 som det första svenska verktyget som kunde mäta psykologiska behov på individuell nivå.

Sedan dess har vi inom MyNeeds® framgångsrikt utbildat tusentals människor i kännedomen om våra omedvetna psykologiska behov. Syftet är att sprida kunskapen om hur de sex psykologiska behoven påverkar oss som individer så att vi på ett bättre sätt kan ta ansvar för vårt eget välbefinnande. När vi mår bra så skapar vi också ett bättre samhälle genom att vi påverkar personer i vår omgivning i en positiv riktning.

Den inre resan speglar sig i vår yttre miljö. Personlig utveckling och att lära känna sig själv, att bli en självreflekterande varelse, är grunden till att bättre kunna förstå andra människor. För mig var frågan om varför vissa individer inte levererar, ett pussel att lösa. Efter att ha frågat hundratals chefer som inte kunde hjälpa mig besvara detta, kom jag att skapa förutsättningarna för ett treårigt forskningsarbete. Ett forskningsarbete som kom att utgöra grunden för min företagsidé – att bidra så att fler människor kan få kunskap om hur de styrs av sina oftast omedvetna psykologiska behov. Tanken om MyNeeds® var född! Med innovationsbidrag från VINNOVA kunde det första svenska självskattningsverktyget som mäter våra psykologiska behov utvecklas. MyNeeds® var nu en verklighet och har sedan dess nått tusentals människor i många olika företag och organisationer. 

Verktygets giltighet har om och om igen testats eftersom tusentals människor genom personlig återkoppling har fått möjlighet att reflektera över sina resultat från MyNeeds® och jämföra detta med sina egna livserfarenheter. De har då upplevt att MyNeeds-resultaten stämmer väl överens med sina egna erfarenheter. 

Desiree RovaGrundare

"Varför gör vi som vi gör?" - Det var fråga som ledde till MyNeeds® framväxt.