MyNeeds®
metod bygger på svensk forskning

Vi är Sveriges ledande experter inom motivation.
Vi utgår från världens mest aktuella motivationsforskning – Self Determination Theory. Vi har vidareutvecklat och validerat metoden sedan 2011 och idag har över 17 000 personer gjort vår analys. Forskningen har bedrivits i samarbete med Malmö Universitet.

Vår metod

MyNeeds® har ett verktyg som analyserar varje teams unika förutsättningar för att bli ännu mer välfungerande. Med hjälp av metoden kan vi reducera risken för grupptänkande och öppna upp för fler perspektiv som leder till ökad lönsamhet och bättre arbetsmiljö. 

Self-Determination Theory beskriver hur vi drivs av vår inre motivation. Vår svenska metod har vidareutvecklat detta till fler variabler som påverkar vår motivation. 

Vi människor är redan komplexa som vi är därför ökar komplexiteten exponentiellt i team.  Vår metod analyserar 720 olika kombinationer av utfall när vi kartlägger team. För att underlätta chefers arbete så visualiserar vi gruppers spelplaner och hur de påverkar bolaget som helhet. Detta skapar bättre förutsättningar att leda i ett komplext system som ett bolag faktiskt är. 

Värdet med vår metod

  • Underlag för lönsamhet – hur ni kan bli mer lönsamma med hjälp av MyNeeds® metod
  • Ökad motivation som ger 20 % högre lönsamhet enligt Gallup
  • Beprövad metod som utgår från forskning
  • Nulägesanalys för att ta rätt beslut framåt
  • Förutsättningar för att skapa välfungerande team 
  • Ett självständigt verktyg

Vad består plattformen av?

Vår plattform hjälper dig att öka motivationen i organisationen med hjälp av den senaste forskningen. Vi vet att motiverade medarbetare ger ökad lönsamhet.

Under de senaste 10 åren har kunder inom olika branscher som bland annat IKEA och IBM, fått uppleva effekten av att arbeta med MyNeeds® som metod. Att arbeta strategiskt med motivation leder till 20 %, ökad lönsamheten, 40 % lägre frånvaro och 70 % färre tillbud enligt Gallup.

Desiree Rova

Grundare

”Varför gör vi som vi gör?” Det var  fråga som ledde till MyNeeds® framväxt.

Vår forskningsbaserade metod består av:

  • Motivationsundersökning – 5 min
  • Behovsanalys – 10 min för att kartlägga individuella motivationsfaktorer
  • Teamanalys – kartläggning och analys av team
  • Bolagsanalys – analys av alla team och hur de påverkar bolaget i sin helhet