Det hemliga språket - en handbok i bemötande

Vad är det som driver oss människor? I denna bok får du lära dig om de sex psykologiska behov som vi alla människor har. Ett par av dem utgör dina viktigaste drivkrafter. Behoven påverkar ditt sätt att tänka och förstå världen, men också hur du kommunicerar. 

Vi tänker inte alltid på hur vi är, i bemötandet av andra. Genom insikterna från denna bok får du kunskap och verktyg som gör att du bättre kan förstå andra och nå dem i en mer effektiv kommunikation. 

Det hemliga språket är en bok som genomgående relaterar till hur de psykologiska behoven påverkar dig i ditt liv, i din vardag och familjerelationer. Det är en bok för dig som förstår att framgång i dina relationer kommer från att bättre lära dig förstå hur andra människor tänker. På så vis är en den ett utmärkt verktyg till chefer, ledare, säljare – alla dem som i sitt arbete behöver bli bättre på att förstå så att de mer framgångsrikt kan bemöta människor. Men boken riktar sig även till dig som verkligen vill förstå mångfald på djupet, då de psykologiska behoven visar på vikten av att bekräfta varandras olikheter, dock inte utifrån vart vi kommer ifrån eller hur vi ser ut – utan genom att vi på djupet verkligen lär oss förstå hur andra människor tänker.

Lär känna dina superhjältar

Boken handlar om att alla har två superhjältar med olika superkrafter som vi inte känner till.

I den här boken kommer du att få lära känna dina osynliga superkrafter som hjälper dig att förstå dig själv och andra. Superhjältarnas egenskaper utgår från MyNeeds® forskning om motivation som förklarar vad som gör att vissa saker är roligare än andra.

Lär känna dina superhjältar – Chanelle Thysell – Bok (9789151946009) | Bokus