Kunskapsbank

Nedan finner du material där du kan fördjupa din kunskap och lära dig mer om vår metod.

Motivation

Vi människor försöker hitta enkla förklaringsmodeller för att förstå människors olika personligheter, allt från att tilldela dem olika färgkategorier till att bli benämnda som djur.

Människor är komplexa så det är inte så konstigt att det är en utmaning att försöka förstå människors beteenden och personligheter. Vi människor består av flera olika lager. Vi befinner oss på olika nivåer av kunskap och medvetenhet i vår personliga utveckling. Det är väldigt sällan som ett lager av människors kunskap matchar med en annan persons. Du lägger märke till det när du försöker förklara något som du tycker är självklart till en annan person som har svårt att relatera till vad du överhuvudtaget pratar om. 

Forskare inom psykologi har försökt besvara dessa frågor i över hundra år, men ändå inte lyckats nå hela vägen fram. Vi människor är oftast inte medvetna om vår egen omedvetenhet. På samma sätt kommer MyNeeds® gives you a new experience. When you internalise the information that is provided, you will gain new insights - insights that give you a new levels of awareness - but also a new perspective on how to view and understand people. Understanding people is not only about understanding their personality, but also about understanding how you can best communicate with them. 

Vi skulle kunna sortera upp vår medvetenhet i tre olika delar: vad, hur och varför. 

VAD: Det är vad vi ser på ytan dvs. människors personlighet eller deras beteende. Det finns massor av psykologiska tester som har just detta fokus. Helt enkelt för att det är lättare att studera vad människor gör och agerar, hur deras beteende ser ut – än att försöka förstå det som ligger under ytan och som egentligen driver deras beteende. 

HUR: Som människor har vi blivit präglade i våra tankar och värderingar. De kommer från vår uppväxtmiljö och de människor som vi umgås med. Det gör att vi värderar allt i vårt liv, utan att ens djupare fundera över om det är bra eller dåligt.

WHY: Under allt beteende om varför vi gör som vi gör så finns det psykologiska mekanismer som driver oss i vårt beslutsfattande. Det här går så snabbt att vi inte ens tänker på det. Varför vi gör som vi gör grundas på hur vi tar beslut utifrån våra psykologiska behov dvs. det handlar om våra inre drivkrafter det vi kallar vår motivation. Vad som egentligen driver oss är oftast omedvetet för de flesta människor. 

Den inre resan speglar sig i vår yttre miljö. Personlig utveckling och att lära känna sig själv, att bli en självreflekterande varelse, är grunden till att bättre kunna förstå andra människor. För mig var frågan om varför vissa individer inte levererar, ett pussel att lösa. Efter att ha frågat hundratals chefer som inte kunde hjälpa mig besvara detta, kom jag att skapa förutsättningarna för ett treårigt forskningsarbete. Ett forskningsarbete som kom att utgöra grunden för min företagsidé – att bidra så att fler människor kan få kunskap om hur de styrs av sina oftast omedvetna psykologiska behov.

Desiree Rova

Founder

”Insikten om våra omedvetna behov har förändrat hela mitt liv. Relationen till mig själv och till andra. Nu vill jag dela denna insikt med alla”