Brist på motivation:
en kostnadsfråga?

2019 gjorde Gallup en omfattande global studie som berörde 140 länder. Resultatet häpnade många då det visade sig att engagemanget låg på 15 procent i snitt över hela världen – 2 av 10 medarbetare kände sig inte motiverade av verksamhetens mål. Detta har skapat ett stort intresse för att öka förutsättningar för motivation på våra arbetsplatser. 

Det visar sig dessutom att företag där medarbetare har högt engagemang uppvisar 20 procent högre lönsamhet, 40 procent lägre frånvaro och 70 procent färre tillbud enligt Gallups undersökning. 

Gör en kostnadsfri mätning på hur högt ert motivationsläckage är och upptäck hur ni kan öka lönsamheten på ert bolag.